ຜັກລໍ້າ / Coralwood

Use
Food
Fibre
Income
Medicine
Scientific Name / Family
Adenanthera pavonina var. luteosemiralis (G.A. Fu & Y.K. Yang) X.Y. Zhu / Fabaceae
Synonyms
Adenanthera pavonina var. pavonina
Other Names
ລາວ: ຜັກລໍ້າ
ໄທ: ບົງຊີ, ໄພ, ໄພເງີນຄຳ, ໝາກລ່ຳຕາໄກ່.
ກຳປູເຈຍ: ເຈຣບພນົມ, ມູມເຕຣ, ພລູງຽງ.
ວຽດນາມ: ລິມວັງ, ລອຍຕຽນ, ມັງລາຍ, ຮັງກຳທາວ, ຣັງຣັງ, ຊົງຣັງ, ຕຣັກກາ, ເມືອງ.
ອັງກິດ: coralwood, coral tree, Polynesian peanut, false wiliwili, Ciscassian tree, red beadtree, red sandalwood, sagaseed tree, crab’s eyes
Botanical Description

ມັນເປັນໄມ້ຫຼ່ົນໃບ ຊະນິດທີ່ໃຫຍ່ໄວ, ຂະໜາດຄວາມສູງຮອດ 30 ມ ແລະ ໜ້າຕ້າງພຽງເອິກຢູ່ລະຫວ່າງ 45-90 ຊມ, ມີເຮືອນຍອດຕາກກວ້າງ ແລະ ມົນ. ໃບມີຂະໜາດ 12 x 21 ຊມ ປະກອບດ້ວຍໃບຍ່ອຍ 2-6 ຄູ່ (12 ໃບນ້ອຍ)ຈັບກົງກັນຂ້າມກັນຕາມກ້ານໃບ ແຕ່ລະໃບຍ່ອຍຍາວ 2-5 ຊມ. ດອກຂອງມັນເປັນດອກນ້ອຍໆສີເຫຼືອງອ່ອນປົນຄຣີມ ຫາ ສີສົ້ມ, ມີກ່ິນຫອມ, ເກີດເປັນພົ້ວ ຍາວ 12-25 ຊມ ຢູ່ຕາມປາຍກິ່ງ.ໝາກເປັນຝັກ ແປ ຮຽວ ຂະໜາດ 15-22  x 0.8-1.2 ຊມ, ເມື່ອແກ່ ຈະແຕກອ້າອອກແລ້ວ ບິດງໍເຂົ້າ ແລະ ປ່ຽນເປັນສີດຳ. ມັນບັນຈຸມີແກ່ນແຂງ ສີແດງເຫຼື້ອມ ຈຳນວນເຖິງ 12 ແກ່ນ, ເປັນຮູບມົນ ເປສວດກາງ ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງ 1 ຊມ. ຝັກທີ່ແກ່ ແລະ ສຸກ ຈະຕິດຢູ່ກັບງ່າຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ແລ້ວກໍລົ່ນລົງ.

Description of Use

ຍອດອ່ອນ ມີລົດຫວານ, ມັນ ແລະ ກິນເປັນຜັກສົດ, ໜື່ງ ຫຼື ໃສ່ເອາະ ກໍໄດ້. ໃບ ກໍນຳໃຊ້ໃນອາຫານສັດໄດ້ ທັງໃຊ້ເປັນຢາແກ້ເຈັບຄໍ, ເຈັບກະເພາະ ແລະ ກະທັ້ງເປັນຢາເບື່ອ. ເຖິງແມ່ນວ່າແກ່ນຈະມີທາດເບື່ອ, ບາງເທື່ອ ກໍ່ຖືກນຳມາເຮັດເປັນເຄື່ອງຫຼີ້ນ ຫຼື ຮ້ອຍເປັນສ້ອຍຄໍ. ແກ່ນເມື່ອຂ້ົວໃຫ້ສຸກແລ້ວ ກໍ່ສາມາດກິນໄດ້ ແລະ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຂອງປະເທດໄທເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດເຈັບຕັບ. ເປືອກສາມາດນຳໃຊ້ສະຜົມ ແລະ ຊັກເຄື່ອງ ສ່ວນເນື້ອໄມ້ທີ່ມີສີແດງນັ້ນ ເປັນແຫຼ່ງສີຍ້ອມຜ້າ, ທັງເປັນໄມ້ຟືນ ແລະ ຖ່ານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ອີກດ້ວຍ.

Contribute