ວິທີໃນການເຮັດຫໍ່ໍເຂົ້າ ໃນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ

bouavone thipphavanh
ແນະນໍາວິທີເຮັດຫໍ່ເຂົ້າງ່າຍໆ ເພື່ອໃຊ້ໃນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ
ແນະນຳວິທີເຮັດ
ວິທີໃນການເຮັດຫໍ່ໍເຂົ້າ ໃນບຸນຫໍເຂົ້າປະດັບດິນ
www.phakhaolao.la

 

ແນະນໍາວິທີເຮັດຫໍ່ເຂົ້າງ່າຍໆ ເພື່ອໃສ່ອາຫານການກິນ ອຸທິດສ່ວນກຸສົນໄປໃຫ້ດວງວິນຍານຜູ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ໃນຕອນເຊົ້າມືດ, ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍເຂົ້າສຸກ, ສາລີ, ເຂົ້າຕົ້ມ, ເຂົ້າຕອກແຕກ, ຖົ່ວດິນ, ຊີ້ນ ແລະ ອື່ນໆ

ມາເລີ່ມເຮັດກັນເລີຍ:

ິພາເຂົ້າ

                          ເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດໃບຕອງ ແລ້ວຈີກຂະໜາດຕາມທີ່ຕ້ອງການ 

ິພາເຂົ້າ

                                             ນໍາໃບຕອງທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນມາໄຂວ່ກັນ ຄືໃນຮູບ

ິພາເຂົ້າ

                                                    ໃຊ້ໄມ້ຂັດທັງ 4 ຈຸດ

ິພາເຂົ້າ

                                                 ພັບເຂົ້າກັນແລ້ວຈີກແບ່ງເຄິ່ງແລ້ວມາພັບຊ້ອນກັນ ແລະ ນຳໄມ້ມາອີກຄັ້ງ

ິພາເຂົ້າ

                                                     ສໍາເລັດສົມບູນ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວິລະມົນ ພົນທອງສີ

Contribute