ເຂົ້າຕົ້ມຖົ່ວດຳ

Andy Souvanhphukdee
ເຂົ້າຕົ້ມ ເປັນອາຫານດັ້ງເດີມທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາກຫຼາຍປະເພນີໃນລາວ, ນອກນັ້ນຍັງມີຫຼາກຫຼາຍລົດຊາດໃຫ້ເລືອກຮັບປະທານໄດ້ ໂດຍສະເພາະເຂົ້າຕົ້ມຖົ່ວດຳ ເຊິ່ງມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການຫຼາຍຢ່າງ
ເຮືອນຄົວລາວ
https://blog.takemetour.com/6-traditional-thai-sweets/thai_sweets_kao_tom_mud/
takemetour.com

ເຄື່ອງປະກອບ
  •  ເຂົ້າ 1 kg
  •  ຖົ່ວດຳ 3 g
  •  ເກືອ 1 ບ່ວງຊາ

ສຳລັບ 10 ໜ່ວຍ
ວິທີປຸງແຕ່ງ 
  1.  ແຊ່ ຫຼື ມ່າຖົວດຳ 1 ຄືນ
  2.  ຫຼັງຈາກແຊ່ຖົ່ວແລ້ວ ໃຫ້ເທນ້ຳອອກໃຫ້ໝົດ ແລະ ລ້າງອີກນໍ້າໜຶ່ງ ເພື່ອນຳໄປຕົ້ມ ໃຊ້ເວລາໃນການຕົ້ມຢ່າງນ້ອຍ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຈົນກ່ວາ ຖົ່ວສຸກ
  3.  ມ່າເຂົ້າໄວ້ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ, ເທນ້ຳອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວນຳໄປປະສົມກັບຖົ່ວດຳທີ່ຕົ້ມສຸກແລ້ວ, ຕາມດ້ວຍເກືອ.
  4.  ເຊັດໃບຕອງໃຫ້ສະອາດ, ກຽມໃຫ້ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ ແລ້ວຕັກໝາກຖົ່ວພ້ອມເຂົ້າທີ່ປຸງໄວ້ ໃສ່ 2 ບ່ວງແກງ ກ່ອນທີ່ຈະຫໍ່. ເວລາມັດ ໃຫ້ມັດ 2 ໜ່ວຍຕິດກັນ
  5.  ໃສ່ເຂົ້າຕົ້ມຫໍ່ລົງໝໍ້ເພື່ອຕົ້ມ ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງຈົນກ່ວາຈະສຸກ

ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ

  • 327 ແຄລໍຣີ/ຖົ່ວດຳ100 ກຼາມ
  • ໂປຣຕີນສູງ 20.9 g/100 g
  • ແຄຊຽມສູງ (200 mg)
  • ທາດເຫຼັກ (10.9 mg).

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກ Agrisud International

ການປະກອບສ່ວນ