ແຈ້ງການຍຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວເຟສບຸກເພສພາເຂົ້າລາວ (Facebook Page Phakhaolao)

phakhaolao.la
phakhaolao.la

ເຖິງຜູ້ຕິດຕາມເພສເຟສບຸກ Phakhaolao ທຸກທ່ານ

ປະຈຸບັນເພສ Phakhaolao ໄດ້ຖືກແຮັກໂດຍບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງພວກເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມແກ້ໄຂສະຖານະການໃຫ້ກັບມາປົກກະຕິໂດຍໄວທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານວ່າ ພວກເຮົາຂໍປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກເນື້ອຫາການເຄື່ອນໄຫວໃນໜ້າເພສ Phakhaolao ນັບຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງໄລຍະວັນທີ 24 ເມສາ 2023, ເວລາ 00:00 ນາທີ ເປັນຕົ້ນມາ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຈົນກວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງອີເມວ

phakhaolao18@gmail.com ຫຼື ເບີໂທ 02098709163, 020 54264043

ຂໍຂອບໃຈ

 

PKL

 

ການປະກອບສ່ວນ