ພົບພືດຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກ ຈາກເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຂ່າວດີ ພົບພືດຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກຢູ່ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ
New species
Phetlasy Souladeth

ວັນທີ 4 ເມສາ 2023 ວາລະສານ Phytotaxa ໄດ້ເຜີຍແຜ່ພືດຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກ Aristolochia laotica (subgen. Siphisia ຈາກພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອລາວ

https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.591.2.7

 

ການປະກອບສ່ວນ