ກອງປະຊຸມການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ

ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານທີ່ສົນໃຈ ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ
ກອງປະຊຸມການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳແບບຍືນຍົງ
www.phakhaolao.la

ພວກເຮົາຂໍເຊີນບັນດາທ່ານທີ່ສົນໃຈ ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສິກໍາ; ເສັ້ນທາງໄປສູ່ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ. ນຳສະເໜີວິໄສທັດໃນການເຊື່ອມໂຍງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ເເຮງຈູງໃຈໃນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ໃນວັນສຸກທີ 21 ເມສາ 2023 ເວລາ 9:00 ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວ ພຣາຊາ.
ທ່ານ ສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຜ່ານລະບົບອອນໄລ໌ໄດ້ Zoom link: bit.ly/3zyE2LW; Passcode: 31361805 ແລະ ການຖ່າຍທອດສົດຈາກເພສ ຂ່າວສານ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.

ການປະກອບສ່ວນ