ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 1 out of 1 found.

1: ຜັກຕົບ / Water Hyacinth

Last updated 24 May 2023
Use
ພະລັງງານ
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Eichhornia crassipes (Mart.) Solms / Pontederiaceae
ການປະກອບສ່ວນ