ງານແຂ່ງຂັນ “ການສະແດງລະຄອນສັ້ນກ່ຽວກັບການປຸກລະດົມຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ປຣາສະຕິກ”

May 12
2023
-
14
ສະຖານທີ່
ສູນການຄ້າ ພາກຊັນ
ແຂ່ງຂັນ “ການສະແດງລະຄອນສັ້ນກ່ຽວກັບການປຸກລະດົມຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ປຣາສະຕິກ”
Swisscontact Lao PDR

 

ຂໍເຊີນບັນດານ້ອງໆນັກຮຽນ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ “ການສະແດງລະຄອນສັ້ນກ່ຽວກັບການປຸກລະດົມຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ປຣາສະຕິກ” ກັບໂຄງການສ້າງມູນຄ່າແກ່ສິ່ງເສດເຫຼືອ.

ສໍາລັບນ້ອງໆທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມັກຮັກທາງດ້ານການສະແດງລະຄອນ, ເຮົາເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ (ຮັບຈຳນວນຈຳກັດ) ໂດຍການສະໝັກຜ່ານລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້:

https://shorturl.at/HUY04

ລາຍລະອຽດການແຂ່ງຂັນ:

  •  ງານຈັດຂຶ້ນທີ່ ສູນການຄ້າ ພາກຊັນ ແຕ່ວັນທີ 12-14 ພຶດສະພາ 2023
  •  ຈຳນວນສະມາຊິກໃນກຸ່ມແມ່ນກຳນົດ 3-6 ຄົນ
  •  ໃຊ້ເວລາໃນການແຂ່ງຂັນສະແດງລະຄອນ 5-10 ນາທີຕໍ່ກຸ່ມ
  •  ທີມທີ່ຊະນະຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ເປັນບັດແທນເງິນສົດລວມມູນຄ່າເຖິງ 6,000,000 ກີບ (ສາມາດແລກເງິນສົດໄດ້ທ້າຍງານ)

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ: 09 / 05 / 2023.

 

ການປະກອບສ່ວນ