ນ້ຳສະກັດຊີວະພາບຊ່ວຍໃຫ້ເປັດໄກ່ໄຂ່ຫຼາຍຂຶ້ນ (ສູດໝາກໄມ້)

Andy Souvanhphukdee
ນ້ຳສະກັດຊິວະພາບ ສູດໝາກໄມ້
ແນະນຳວິທີເຮັດ
phakhaolao.la
phakhaolao.la

ສ່ວນປະກອບ

 • ໝາກກ້ວຍສຸກ 1 ກິໂລກຣາມ
 • ໝາກຫຸ່ງສຸກ 1 ກິໂລກຣາມ
 • ໝາກອຶແກ່ 1 ກິໂລກຣາມ
 • ໄຂ່ໄກ່ ຫຼື ໄຂ່ເປັດ 5 ໜ່ວຍ
 • ນ້ຳຕານຊາຍແດງ ຫຼື ກາກນ້ຳຕານ, ນ້ຳອ້ອຍທີ່ຕົ້ມສຸກ 1 ກິໂລຕໍ່ລິດ
 • ນ້ຳສະອາດ 10 ລິດ

ວິທີການຜະລິດ

 1. ຖ້າຫາໝາກໄມ້ທັງສາມຢ່າງບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ເອົາທັງສອງຢ່າງກໍສາມາດຜະລິດໄດ້ ໂດຍຊັ່ງ 2 ຢ່າງໃຫ້ໄດ້ 3 ກິໂລ
 2. ນຳໝາກໄມ້ທັງສາມຢ່າງມາຟັກ ຫຼື ຊອຍໃຫ້ລະອຽດ ຖອກໃສ່ຖັງ
 3. ນ້ຳຕານຊາຍແດງປະສົມກັບນ້ຳຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນລະອຽດພອກໃສ່ຖັງທີ່ມີໝາກໄມ້ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນລະອຽດ
 4. ປິດຝາໄວ້ໃຫ້ແຈບດີ ແລະ ໝັກໄວ້ 10 ມື້ (ເປີດຝາສັງເກດເບິ່ງມີເຊື້ອລາບໍໍ່ຕ້ອງຕື່ມນ້ຳຕານ) ແຕ່ຕ້ອງຄົນທຸກໆ 10 ມື້/1 ເທື່ອ ຈົນຄົບ 30 ມື້
 5. ໝັກໄວ້ຈົນຄົບ 45 ມື້ກໍສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້

ວິທີການນຳໃຊ້

 • ນ້ຳຮໍໂມນ 5 ຫາ 10 ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບນ້ຳສະອາາດ 10 ລິດ

ຄຸນປະໂຫຍດ

 • ໃຊ້ໃນການລ້ຽງສັດມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ (ເປັດ, ໄກ່ຈະໄຂ່ຫຼາຍ)
 • ຫຼຸດຜ່ອນກິ່ນເໝັນໃນຂີ້ສັດ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ ປຶ້ມຄູ່ມື ການລ້ຽງໄກ່ລາດແບບພື້ນບ້ານໂດຍນຳໃຊ້ສະໝຸນໄພ ໂດຍ ສກສຍ

Contribute