ເອື້ອງກະເປົາສ້ອຍມະນີ / Parish's Paphiopedilum

Use
Income
Ornamental
Scientific Name / Family
Paphiopedilum parishii (Rchb.f.) Stein / Orchidaceae
Synonyms
Cordula parishii (Rchb.f.) Rolfe
Cypripedium parishii Rchb.f.
Selenipedium parishii (Rchb.f.) Jolibois
Other Names
Chinese: 飘带兜兰 piao dai dou lan
Conservation Status
Endangered
Botanical Description

ເປັນດອກເຜິ້ງອີງອາໄສ ແລະ ເກີດຕາມຜາຫີນ. ໃບ 5-8, ແຜ່ນໃບຮູບຂອບຂະໜານ, ຂະໜາດ 46 x 3-7 ຊັງຕິແມັດ, ກ້ຽງ, ສີຂຽວ. ຊໍ່ດອກຕັ້ງຊື່ ຫຼື ເນັ່ງເລັກນ້ອຍ, ຍາວ 20-60 ຊັງຕິແມັດ, ມີ 2-7 ດອກຕໍ່ຊໍ່. ກ້ານຊໍ່ດອກຍາວ 20 ຊັງຕິແມັດ, ມີຂົນ.ໃບປະດັບຮູບຮີກວ້າງ, ຂະໜາດ 3-4 x 2-3 ຊັງຕິແມັດ, ຂອບເປັນຄື້ນ. ດອກຂະໜາດ 9-10 ຊັງຕິແມັດ. ກາບດອກສີຂຽວ, ເສັ້ນເຂັ້ມ. ກີບດອກສີຂຽວ, ມີຈຸດສີດຳ. ກີບປາກເປັນຖົງ, ສີເຫຼືອງອ່ອນປົນສີຂຽວ. ກາບດອກລຸ່ມຮູບໄຂ່, ສັນດ້ານນອກ. ເກສອນຜູ້ເປັນໜັັນຮູບຫົວໃຈກັບ, ສີຂຽວອ່ອນ ມີເສັ້ນເຂັ້ມ. 

ນິເວດວິທະຍາ: ເປັນດອກເຜີ້ງທີ່ພົບຕາມປ່າດົງທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຈາມເຈີຍພູ ຫຼື ຜາຫີນປູນ, ພົບໃນລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລແຕ່ 1000-2200 ແມັດ.

ສະຖານະພາບ: ເປັນພືດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການສູນພັນຈາກທຳມະຊາດ ເພາະມີການເກັບກູ້ເພື່ອຂາຍເປັນພືດປະດັບ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຖືກທຳລາຍ. ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນໃນທຳມະຊາດເຫຼືອພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ.

Cites

IUCN

Contribute