ໝາກຍໍ / Beach Mulberry

Use
Food
Income
Medicine
Ornamental
Scientific Name / Family
Morinda citrifolia L. / Morinda citrifolia L.
Synonyms
Belicea hoffimannioides Lundell
Morinda angustifolia Roth
Morinda aspera Wight & Arn.
Morinda asperula Standl.
Morinda bracteata Roxb.
Morinda chachuca Buch.-Ham.
Morinda citrifolia var. bracteata Kurz
Morinda citrifolia var. elliptica Hook.f.
Morinda citrifolia var. potteri O.Deg.
Morinda citrifolia f. potteri (O.Deg.) H.St.John
Morinda coreia var. stenophylla (Spreng.) Chandrab.
Morinda elliptica (Hook.f.) Ridl.
Morinda ligulata Blanco
Morinda littoralis Blanco
Morinda macrophylla Desf.
Other Names
Chinese: 海滨木巴戟 [hai bin mu ba ji]
Eng: great morinda, Indian mulberry, noni, beach mulberry, and cheese fruit
Botanical Description

ເປັນໄມ້ພຸ່ມ ຫຼື ໄມ້ຕົ້ນ, ສູງ 2-5 ມ. ເປືອກຕົ້ນສີນ້ຳຕານ, ມັກແຕກເປັນສະເກັດແລ້ວຫຼຸດອອກ, ກິ່ງອ່ອນເປັນສີ່ຫຼ່ຽມ, ບໍ່ມີຂົນ. ໃບດ່ຽວ, ຈັບກົງກັນຂ້າມ, ຮູບຮີເຖີງຮູບຂອບຂະໜານ, ກວ້າງ 8-15 ຊມ, ຍາວ 10-25 ຊມ, ແຜ່ນໃບທັງສອງດ້ານບໍ່ມີຂົນ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຫູໃບຢູ່ລະຫ່ວາງງ່າມໃບ, ຮູບສາມຫຼ່ຽມກ້ວາງເຖີງຮູບໄຂ່ແນມເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ດອກ ອອກເປັນຊໍ່ຕາມຊອກໃບ, ກ້ານຊໍ່ດອກຍາວ 1-1.5 ຊມ. ວົງກາບດອກເປັນຫຼອດ, ສີຂາວ, ປາຍມີ 5 ແສກ, ຮູບໄຂ່ເຖີງຮູບຫອກ, ມີກີ່ນຫອມ. ໝາກ ເປັນໝາກລວມ, ຮູບເກືອບກົມ ຫຼື ບິດບ້ຽວເປັນຕຸ່ມ, ແກ່ນສີນ້ຳຕານມີຈຳນວນຫຼາຍ.

Description of Use

ປິ່ນປົວພະຍາດ: ປ້ອງກັນເຕຕານົດ, ແກ້ຖອກທ້ອງ ແລະ ຂັບປະຈຳເດືອນ, ສ່ວນທີ່ໃຊ້: ຮາກ, ໃບ ແລະ ໝາກ, ວິທີການນຳໃຊ້: ໃຊ້ຮາກຕົ້ມດື່ມເພື່ອປ້ອງກັນເຕຕານົດ, ສ່ວນໃບຕົ້ມນ້ຳດື່ມຊ່ວຍແກ້ຖອກທ້ອງ ແລະ ຂັບປະຈຳເດືອນຂອງຜູ້ຍິງແມ່ນໃຊ້ໝາກມາຕຳສົ້ມກີນ.
ການປູກຂະຫຍາຍພັນ: ໝາກຍໍເປັນພືດປູກ ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍແກ່ນ ແລະ ໂທມຫງ່າ.

Contribute