ຄຳຕິຊົມທົ່ວໄປຫຼືປະກອບຄຳເຫັນ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຖິງພວກເຮົາ, ກະລຸນາສົ່ງໄປທີ່: info@phakhaolao.la ຫຼື ນຳໃຊ້ແບບຟອມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນຫນ້ານີ້

ທ່ານຕ້ອງການຕິດຕໍ່ຫາ ທີມງານ ພາເຂົ້າລາວບໍ?

ທ່ານສົນໃຈທີຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາລະບົບພາເຂົ້າລາວບໍ?

ທ່ານມີຄຳເຫັນທົ່ວໄປຫຼືມຸມມອງໃດທີຢາກແລກປ່ຽນນຳພວກເຮົາບໍ?

ການປະກອບສ່ວນ